Spilleregler

Skolekegler

- Dansk Kegle Forbund

Regler for skolekegler


Alle elever skal medbringe rene kondisko og være iført behageligt tøj – sportstøj – shorts og t-shirt.


Alle eleverne spiller i alt 40 slag – 10 på hver bane. Der er kun 4 spillere på banen ad gangen og 4 afskrivere – resten står bag ved og hepper.


Klassen skal inddeles i hold af 4 personer. Eks. Der er 24 elever i klassen, så har man hold 1, hold 2, hold 3, hold 4, hold 5 og hold 6.

Hold 1 starter med at spille – derefter hold 2, 3 ….


De sidste 4 elever starter med at skrive – og derefter skriver eleverne, straks de har spillet.


Dem der skal skrive sætter sig bag en bane og bliver siddende der alle 40 slag og skriver for de 4 spillere, der er på banen.

 

Der laves en seddel pr. spiller, hvor man skriver, hvor mange kegler der væltes. Alle disse sedler samles så sammen og alle resultaterne tælles sammen til klassens samlede resultat. Resultatet deles så med antal af elever, så man får et gennemsnit for klassen.


Ved tilmelding skal oplyses skolens navn og adresse, klassetrin, for- og efternavn på alle eleverne samt kontaktpersonens navn og mailadresse. 


Når alle skoleklasser har spillet vil nr. 1 – 3 blive inviteret til at spille finale.

 

Finalen er programsat til onsdag den 11/12 2019 kl. 9.00 I Nyborg Keglecenter.


Når man er på banen er der regler, der skal overholdes.

  • Man må ikke gå over snoren.
  • Man skal tage kuglerne fra siden med begge hænder.
  • Kuglerne skal spilles under snoren.
  • Man skal blive på sin egen bane, til alle er færdige med at spille 10 slag, hvorefter alle skifter bane samtidig.Download PDF med overstående her.


© Dansk Kegle Forbund