Tilmeldingen er åben

Skolekegler

- Dansk Kegle Forbund

Skolekegler 2019

Dato: 1/8-19


Fyns Kegle Union arrangerer ikke Skolekegler 2019 for alle skolerne på Fyn, så Nyborg Kegle Ungdom arrangerer Skolekegler 2019 for skolerne i Nyborg Kommune. Invitation er udsendt til skolerne inden sommerferien og der er allerede stor tilslutning til arrangementet.


Nyborg Kegle Ungdom har søgt om støtte til at arrangere Skolekegler 2019 hos DGI & DIF’s Foreningspulje og støtten er givet – Foreningspuljen støtter med midler til baneleje og andre udgifter i forbindelse med arrangementet. Der er endvidere sponseret præmier til nr. 1, 2 og 3 af Fyns Kegle Union.


Da arrangementet kun er for skolerne i Nyborg Kommune, vil der blive spillet indledende runder, hvorefter de 3 bedste klasser går videre til en finale, hvor klasse, der vil kunne kalde sig BYMESTER, vil blive kåret. Der vil her være præmier til nr. 1, 2 og 3.


Arrangementet finder sted i ugerne 44, 45, 46, 47 og 48. Der spilles om onsdagen – hvor der er 2 spilletider –  der er allerede er fuldt besat om onsdagen og 4 klasser på venteliste.


Der er nu også mulighed for at deltage om tirsdagen – hvor der dog kun er 1 spilletid pr. dag. De klasser, der er på venteliste har fortrinsret til disse tider.


Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Nyborg kegle Ungdom på mail nyborgkegleungdom@gmail.com

© Dansk Kegle Forbund