Spillemåden

Skolekegler

- Dansk Kegle Forbund

Læs her hvordan der spilles til Skolekegler:

 

Alle eleverne i klassen deltager. Man spiller hver især 40 slag – 10 på hver bane over 4 baner. Der er valgfri side. Alle slag tæller – også gennemløbere – da de formentlig vil vælte kegler, dog undtaget gennemløbere, der ikke vælter kegler. 1 gennemløber, der ikke vælter kegler giver 1 omslag.

 

Der er 4 spillere på banen ad gangen og 4 elever, der skriver. Der spilles på skift og eleverne skriver på skift for hinanden. Når klassen møder op, har de sendt spillernes navne til arrangørerne og arrangøren inddeler klassen i hold á 4 personer, så vi hurtigt kan komme i gang.

 

Når alle eleverne i klassen har spillet vil alle resultater blive lagt sammen og der vil blive udregnet et gennemsnit for klassen. Dette gøres da der ikke er samme antal elever i alle klasser.

 

Der spilles om 2 præmier pr. by –

 

1.præmie – kr. 2.000,00 til klassekassen

2.præmie – kr. 1.000,00 til klassekassen

 

Når alle har spillet vil der blive lavet resultatliste og denne bliver udleveret til klassen. Der vil komme en repræsentant fra arrangørerne til de vindende klasser og aflevere præmierne.

 

De 3 ”bymestre” og den klasse med bedste resultat som nr. 2 mødes derefter i en Fynsfinale, der spilles i Odense Keglecenter den 5/12 2018. I finalen mødes disse 4 klasser samtidig. Hver klasse skal til finalen udvælge 16 spillere, der hver spiller 40 slag. Resten af eleverne fra klassen er med som tilskuere. Da der spilles på et 8 baners anlæg vil der være 2 spillere fra hver klasse på banen ad gangen. Denne finale vil vare ca. 2 timer. Såfremt der er mindre end 16 elever i klassen, spiller alle eleverne én gang. I finalen spilles der også med klassens gennemsnit som resultat.

 

Der vil ved finalen være 4 præmier at spille om:

 

1.præmie – kr. 4.000,00 til klassekassen

2.præmie – kr. 3.000,00 til klassekassen

3.præmie – kr. 2.000,00 til klassekassen

4.præmie – kr. 1.000,00 til klassekassen

 

Vi gentager succesen fra efteråret 2017, hvor der blev spillet skolekegler for femte gang.

I 2017 deltog 17 forskellige skoler – 49 klasser i alt.

 

Resultatet var:

1. Danehofskolen – afd. Nyborg

2. Søhus Skole (Odense)

3. Østre Skole (Middelfart)

4. Kroggårdsskolen (Odense)

 

 

 

 

Download PDF med overstående her.

 

© Dansk Kegle Forbund